Välkommen till Landstinget Dalarna Bibliotek och informationscentral

Nyheter i bibliotekskatalogen

Proxive

 • Du som är anställd i Landstinget Dalarna når bibliotekets e-tidskrifter och databaser antingen via bibliotekets Interna sidor eller genom fjärråtkomst via Proxive.
 • Skapa konto här!
 • Anställda vid privata vårdföretag som arbetar på uppdrag av landstinget har tillgång till e-resurser via Inera.
 • Läs mer här

Avesta lasarettsbibliotek

 • Avesta lasarettsbibliotek är obemannat från och med onsdag 2015-09-30. Det är i dagsläget osäkert när biblioteket kommer att öppna igen.
 • Det är tillsvidare inte möjligt att reservera böcker som tillhör Avesta lasarettsbibliotek eller att hämta reserverade böcker där.
 • Anställda vid Avesta lasarett bör återlämna böcker genom att skicka dem med internpost till Falu lasarettsbibliotek.

Avesta lasarettsbibliotek

Avesta lasarettsbibliotek är obemannat från och med onsdag 2015-09-30. Det är i dagsläget osäkert när biblioteket kommer att öppna igen.

Det är tillsvidare inte möjligt att reservera böcker som tillhör Avesta lasarettsbibliotek eller att hämta reserverade böcker där.

Anställda vid Avesta lasarett bör återlämna böcker genom att skicka dem med internpost till Falu lasarettsbibliotek.

Avesta lasarettsbibliotek ligger omedelbart i anslutning till lasarettets entré. Här hittar du fackböcker inom medicin, patientinformation, skön- och barnlitteratur, populärfackböcker, tidningar, tidskrifter och ljudböcker.

På biblioteket finns även tillgång till datorer för sökning på Internet och på databaser.

Biblioteket besöker varje avdelning en gång per vecka, för att låna ut ett urval av böcker och tidskrifter.

Avesta lasarettsbibliotek

Bokvagnsronder Avesta lasarett

 • Biblioteket besöker varje avdelning en gång per vecka, för att låna ut ett urval av böcker och tidskrifter.

Falu lasarettsbibliotek

Falu lasarettsbibliotek och informationscentral finns i en egen byggnad tillsammans med lasarettets föreläsningssal. Biblioteket har två entréer.

Den ena passerar du när du kliver in i biblioteket med sin trevliga och lugna miljö. Här hittar du fackböcker inom medicin, patientinformation, skön- och barnlitteratur, populärfackböcker, tidningar, tidskrifter, ljudböcker, musik och film. På biblioteket finns även datorer för sökning i databaser och på Internet.

Biblioteket besöker varje avdelning en gång per vecka och förser väntrummen med bildverk etc. I biblioteket hämtar du nycklar till gemensamma konferenslokaler.

Bibliotekets andra entré hittar du på den interna webben. Här kan du i princip nyttja alla bibliotekets tjänster och bl a komma åt Medline, Cohrane, Uptodate, bibliotekskatalog, vårdprogramdatabas, blankettdatabas, Clinical Evidence, Harrisons Online, tidskriftssystem etc. För att underlätta för dig i vården att hitta information finns Vårdverktyg medicinsk info.

Vid Falu lasaretts bibliotek och informationscentral finns ledning för enheten bibliotek och informationscentral.

Falu lasarettsbibliotek

Bokvagnsronder Falu lasarett

 • Måndag: 12 23 24 45 Palliativ 27 54
 • Tisdag: 17 18 28 29
 • Onsdag: BB Gyn
 • Torsdag: 11 14 15 56 58 60 65
 • Med reservation för ändringar. Lekterapin ringer om bokvagnsrond på avd 34. Avd 68 tar med sig patienter till biblioteket. Patienter kan också direkt eller via vårdpersonalen kontakta biblioteket för frågor och önskemål.

Konferenslokaler vid Falu lasarett

Personal

P-O Tellander

Anna-Karin Nilsson

Daniel Sundgren

Patrik Sandberg

Emil Hemdal

Margita Sydne


Lasse Tell

Anna Forsberg

Marika Näslund

Kristin Nordahl

Ludvika lasarettsbibliotek

Ludvika lasarettsbibliotek är beläget i lasarettets huvudentré.

Receptionen ansvarar för driften av den dagliga biblioteksverksamheten på Ludvika lasarett.

Receptionen nås på 0240-49 52 10.

Ludvika lasarettsbibliotek

Mora lasarettsbibliotek

Mora lasarettsbibliotek ligger på plan fem i sjukhusbyggnaden. I anslutning till biblioteket finns en läsesalong som är öppen dygnet runt.

I biblioteket finns tillgång till ett brett urval skönlitteratur och fackböcker.

Biblioteket har både medicinska och allmänna tidskrifter samt dagstidningar.

Här finns även tillgång till datorer för sökning på Internet, samt i databaser.

Mora lasarettsbibliotek

Bokvagnsronder Mora lasarett

Personal

Lotta Svensk

Katarina Asp

Skönviksbiblioteket

Skönviksbiblioteket ingår som en del av Skönviksoasen, och ligger ovanför matsalen mot sjön Ljustern.

Skönviksoasen är ett sammarbete mellan sjukhuskyrkan, landstingsservice och biblioteket.

I biblioteket finns skön- och barnlitteratur, populärfackböcker, tidningar, tidskrifter, ljudböcker, samt fackböcker inom medicin.

Här finns även tillgång till en dator för sökning på Internet.

Biblioteket sköts av personalen vid Skönviks Oasen, telefon 0225-49 45 93

Skönviksbiblioteket

Receptioner vid Falu lasarett

Bibliotek- och informationscentralen ansvarar för driften av receptionerna vid huvudentrén och Tallbackenentrén.

Reception huvudentré

Vid receptionen huvudentrén går det att få hjälp med att hitta rätt på sjukhuset, få information om inneliggande patienter, samt få hjälp med sjukresor. I anslutning till receptionen finns en garderob.

I huvudentrén ligger också Hjälpmedelsshopen Falu lasarett.

Reception Tallbackenhuset

Vid receptionen i Tallbackenhuset går det att få hjälp med att hitta i huset, samt få hjälp med sjukresor och köp av hjälpmedel. Dessutom administrerar receptionen betalning för besök till vissa verksamheter i huset. Receptionen är till både för besökare och interna hyresgäster vid Tallbackenhuset.

Reception huvudentrén

Reception Tallbacken

Personal

Pia Tongring

Gunnar Mattsols

Eva Holmberg

Susanne Andersson

Lotta Selin

Anna Staffas

Marita Jansson

Receptionen Mora lasarett

Telefon 0250-49 34 00