I ForHand sparas dessa personuppgifter:

Dessa uppgifter ovan, som sparas krypterat, behövs för att kunna veta vem som beställt artikel / ink√∂p / fjärrlån.
Uppgifterna delas ej med tredje part.